కార్తీక మంగళవారం విశిష్టత

కార్తీక మాసం శివ కేశవులకు అత్యంత ఇష్టమైన మాసం.పూర్ణ చంద్రుడు కృత్తిక నక్షత్రం ఉన్న రోజున సంభవించే మాసం కార్తీక మాసం.కార్తీక అనేపేరు సుబ్రమణ్య స్వామిని తెలుపుతుంది.సుబ్రమణ్య స్వామి అవతరించిన తరవాత ఆరు తలలతో ఉన్న షణ్ముఖానందునికి స్తన్యము అనగా పాలు ఇచ్చి పోషణ చేసినవి ఈ నక్షత్రదేవతలే.

అట్టి మాసమున సుబ్రమణ్య ఆరాధన అన్నది అత్యంత శుభ ఫలితాలు ఇస్తుందని పెద్దల మాట.ముఖ్యంగా మంగళ వారం నాటి కార్తీక మాసం రోజున సుబ్రమణ్య ఆలయ సందర్శన చేసి స్వామి ముందు ఆరు వత్తులు వేసిన నెయ్యి దీపం వెలిగించడం వల్ల అత్యంతశుభ అనుగ్రహం పొందవచ్చని పురాణ వచనము.ఎర్రటి పూలు స్వామి కి యిష్టం.

వివాహ,సంతాన,విద్యా విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నవారు తప్పకుండా పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. ముఖ్యం గా ఉషోదయ కాలం లో స్వామి వారికి ఆవుపాల తో అభిషేకించండి శీఘ్ర ఫలితాల కోసం.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)