శివాలయంలో ఈ నియమాలు తప్పనిసరి

శివాలయం లో వ్యవహరించ వలసిన తీరు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఈరోజు సోమవారం సంప్రదాయం ను అనుసరించి ఈరోజు శివాలయ దర్శనం, ఈశ్వర ఆరాధన అన్నది చెప్పబడింది. అయితే శివాలయ దర్శనం చేసే సమయంలో కొన్ని నియమాలు పాటించడం వల్ల ఉత్తమ ఫలితాలు పొందవచ్చు. తెలీక కొన్ని పాటించ కూడని పద్దతులు పాటించి వ్యతిరేక ఫలితాలు పొందుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.అలాంటి విషయాల్లో కొన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శివాలయం కాని మరేదైనా ఆలయం కాని తప్పకుండా శుచితో మానసిక శారీరక శుద్ధితో దర్శించాలి. తెల్లని వస్త్రాలు ధరించాలి.

పంచా, కండువా లేదా దోవతి, పై పంచతో వెల్లడం శుభం. పాశ్చాత్య దుస్తులు అంత మంచివి కాదు. ఆయన వాహనం నందీ అనుమతి తో ఆలయ ప్రవేశం చేయాలి. నుదుట విభూతి ధారణ చేయాలి.విభూది ధారణ లేకుండా ఏ కార్యం అనుకులించదు. రుద్రాక్షలు ధరించాలి అవి శివానుగ్రహాన్ని త్వరితగతిన కలిగిస్తుంది.బిల్వ పత్రాలు లభించని పక్షంలో పాత పత్రాన్ని కడిగి వాడవచ్చు. మొగలి పువ్వును శివ పూజ కోసం వాడరాదు. శివాలయం లో ప్రసాదం తీసుకుని రావలసి వస్తే సోమ సూత్రం వద్ద ఉన్న చండికేశ్వరుని అనుమతిని చిటికె వేసి అడిగి తెచ్చుకోవాలి.

ఇలాంటి నియమాలు మరి కొన్ని రాబోయే కథనాల్లో తెలుసుకుందాం.
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)