new lable

  • technology information
    Photo of forwarded lable in whatsapp

    forwarded lable in whatsapp

    ఈ రోజుల్లో ‘వాట్స్ఆప్’ తెలియని వారు లేరు. సినిమా పాటల్లో సైతం ‘వాట్స్ఆప్’ పేరు వినిపిస్తోందంటే దీని వాడకం ఏ మేర ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే…

    Read More »
Back to top button