శివా

 • devotional informationPhoto of ఈరోజు కార్తీక చివరి సోమవారం

  ఈరోజు కార్తీక చివరి సోమవారం

  ఈరోజు చేయాల్సిన ప్రత్యేక ఆరాధన విశేషాలు. ఈరోజు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి చిత్త నక్షత్ర యుక్త సోమవారం.కార్తీక మాసంలో చివరి సోమవారం.ఇప్పటివరకు కార్తీక మాసంలో ఎలాంటి పుణ్య…

  Read More »
 • devotional informationPhoto of కార్తీక పౌర్ణమి ఆరాధన క్రమం

  కార్తీక పౌర్ణమి ఆరాధన క్రమం

  కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఆచరించ వలసిన విధి క్రమం కార్తీక పౌర్ణమి మహా పర్వదినం భక్తులకు మరో మహా శివరాత్రి. ఈ నెలలో అత్యుత్తమ పర్వదినం. ఈరోజు…

  Read More »
 • devotional informationPhoto of సోమవారం ఏకాదశి విశిష్టత

  సోమవారం ఏకాదశి విశిష్టత

  కార్తీక సోమవార శివారాధన విశిష్టత. నేడు కార్తీక సోమవారం మరియు ఏకాదశి కలసి ఉన్న అద్భుతమైన రోజు.హరిహరులకు ఇరువురుకి ఇష్టమైన మాసంలో వారిరువురు ఇష్టపడే రోజు.మిగతా రోజుల్లో…

  Read More »
 • devotional informationPhoto of శివుని అభిషేక ఫలితాలు

  శివుని అభిషేక ఫలితాలు

  కార్తీక మాసం శివుడికి అత్యంత ప్రీతివంతమైన మాసం.శివుడు అభిషేక ప్రియుడు కేవలం అభిషేకాల ద్వారా తృప్తి చెంది భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అందుకే ఆయనికి ఆషుతోషుడు, భోళా శంకరుడు…

  Read More »
Back to top button
Close
Close