టీం అందరూ అండగా ఉండి చేసిన సినిమా కొబ్బరిమట్ట.

5 ఇయర్స్ బాక్ మా జిల్లా లోని పాలకొల్లు అందాల్ని కొబ్బరిమట్ట షూటింగ్ కి వెళ్లినప్పుడు చూసా.. అక్కడే షూట్ లో పాల్గొన్నాను.. ఆ తరువాత నాకు తెలియకుండానే ఆ సినిమా తో ట్రావెల్ అయ్యాను.. ఎన్ని కష్టాలు పడాలో అన్నిటికి మించి పడిన సినిమా .. చాలా సినిమాలకి ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ నేను దగ్గరగా ఉండి చూసిన సినిమా ఇదే..

Darsakudu ronald తన కలలు ప్రాణం పెట్టి 5 ఇయర్స్ నుండి ఈ సినిమా మీదే ఉన్నాడు.

సాయి రాజేష్ తన జీవితాన్ని తాకట్టు పెట్టాడనే చెప్పాలి. ఈ సినిమా అందర్నీ నవ్విస్తుంది అని ఎన్ని సమస్యలు ఎదురు వచ్చినా నవ్వుతూ నిలబడ్డాడు..అంత ధైర్యం గా ఈ సినిమా కోసం నిలబడ్డాడు..
స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చిన తరువాత స్అంపూర్ణేష్ బాబు తనకి ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చిన వారి రుణం తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన సినిమా అవకాశాలు వదులుకొని వీళ్ళకి అండగా నిలబడిన అతని ఔన్యత్యానికి సలాం చేస్తున్నా..
ఒకరు కాదు టీం అందరూ అండగా ఉండి చేసిన సినిమా కొబ్బరిమట్ట ..

  1. సాయి రాజేష్ నా ఫ్యామిలీ(మీడియా) ని నమ్మాడు.. మన వాళ్ళు అతనికి నిస్వార్ధం గా సపోర్ట్ చేశారు. మంచి సినిమా కి తెలుగు మీడియా ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది అని నా నమ్మకాన్ని కూడా నిలబెట్టారు.. రేపు విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా ని చూసి ఆనందించాలని కోరుతున్నాను. 🙏🙏🙏

PRO: Eluru srinu

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)