ఆ రెండు సినిమాలకి పోలికే లేదంటున్న ఎంపీ కవిత

పెళ్లయితే హీరోయిన్స్ తమ కెరీర్‌ కు గుడ్ బై చెప్పినట్టే అనుకుంటారు. ఒకవేళ...