ఫ్లాప్ దర్శకుడితోనే ధరం తేజ్ మరో ప్రయత్నం?

చిరంజీవి పోలికలతో, మెగా కుటుంబం అండతో సినిమాల్లోకి వచ్చిన మెగా మేనల్లుడు సాయి...