ఎన్టీఆర్ లో శ్రీదేవి కి పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?

నట సింహం బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ లో రోజుకో విషయం బయటకి వచ్చి షాక్...