స్టార్ హీరోయిన్ కు కలిసొచ్చిన సంవత్సరం

సమంత ఏ ముహూర్తాన అక్కినేని వారి కోడలైందో కానీ ఆమె కెరీర్ పెళ్ళైనా...