మళ్ళీ ఊపందుకుంటున్న సీనియర్ హీరోయిన్ కెరీర్

‘చందమామ’ కాజల్ కెరీర్ అయిపోయిందని అప్పట్లో అనుకున్నారు. అనుకున్నట్టుగానీ కొత్త హీరోయిన్ల హవాతో...