తన ఆనందం కంటే నాకు ఏదీ ఎక్కువ కాదు అంటున్న రామలక్ష్మి

ఏం మాయ చేసావే సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తన నటనతో, అందంతో...