అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చలనచిత్రాలు-part 2

ప్రస్తుత కాలoలో ఒక మూవీ కమర్షియల్ గా విజయం సాధించింది అని చెప్పాలి...