ఇక మీద బిగ్ బాస్ చేయను – నాని

బిగ్ బాస్ ఫినాలే కి ముందే నాని ఒక పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో...