అయ్యప్ప స్వామి వారి కథ

ఈరోజు కార్తీక బహుళ షష్టి కార్తీక మాసం లో 21వ రోజు.

ఈరోజు బుధవారం కావున అయ్యప్ప స్వామి వారి ఆరాధన వల్ల ఏక కాలంలో హరి హరుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.అయ్యప్ప స్వామి క్షీర సాగర మదన సమయంలో వెలువడిన అమృత భాండాన్ని రక్షించే సమయాన విష్ణువు మోహిని రూపాన్ని దాల్చాడు అదే సమయాన శంకరుడు భస్మాసురునికి ఇచ్చిన వర ప్రభావాన్ని పరిక్ష చేయుటకు వెంబడించగా మోహిని రూపంలో ఉన్న విష్ణువుని చూసి ఆ రాక్షసుడు మోహించగా అందచందాలతో ఆటపాటలతో మైమరపించి తన చేయి తన తల మీదే పెట్టుకునెలా చెసి భస్మము కావించగా మోహినిని చూసి పరవశించిన ఈశ్వరుని తేజం మోహిని ని సమీపించగా ఆవిర్భవించాడు శాస్తా వారు.

ఆ శాస్తా వారి అంశా రూపమే అయ్యప్ప స్వామి.ఈ కార్తీక మాసం మరియు మార్గశిర మాసాలే అయ్యప్ప దీక్షకు అనుకూలమైన సమయం.శరణం అయ్యప్ప అనే భక్తులను అయ్యప్ప రక్షిస్తు ఉంటాడు.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)