కార్తీక త్రయోదశి ప్రాముఖ్యం

కార్తీక మాసం పదమూడవ రోజున చేయాల్సిన విధి విధానాలు ఈరోజు ఈ కథనం లో…

కార్తీక మాసం పదమూడవ త్రయోదశి రోజున నిత్య ము వలె కార్తీక విధులను అనుసరిస్తు వీలయితే సాలగ్రామం దానం చేయాలి. ఉపవాసం ఉండాలి రాత్రి పూట భోజనం చేయరాదు. భోజనాలలో ఉసిరికాయ అన్నది నిషిద్ధం.త్రయోదశి అన్న తిధి లో సాధారణంగా పండగలు ఎక్కువ ఉండవు కానీ ఇది శని గ్రహ ఆధిక్యత గల రోజు.ఈరోజుల్లో చేసే పుణ్య కార్యక్రమాలు శనిదేవుని అనుకూలత కలిగిస్తుంది.మీ మీ అనుకూలతలు బట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సహా దానాలు ఇవ్వాలి.

కార్తీక పురాణం లోని పదమూడవ అధ్యాయము అయిన కన్యాదాన ఫలితమును తెలిపే కథను పారాయణ చేయాలి.ఎటువంటి పాపమైనా కూడా ఈ కార్తిక మాసము లో చేసే పుణ్య కార్యాల వల్ల తొలగి పోతుంది.
ఓం నమః శివాయ

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)