ఈరోజు ప్రత్యేక ఆరాధన విశేషాలు

ఈరోజు కార్తీక బహుళ అమావాస్య ప్రత్యేకతలు.

ఈరోజు కార్తీక అమావాస్య , కార్తీక మాసానికి చివరి రోజు. నెల రోజులు కార్తీక మాస నియమాలు పాటించిన వారికి ఇది అత్యంత శుభమైన రోజు. ఈరోజు శుక్రవారం తో కుడి ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. హరిహరుల అనుగ్రహము తో పాటు లక్ష్మి దేవి అనుగ్రహం పొందుటకు అనుకూలమైన రోజు.ఈరోజు అమావాస్య కావడం వల్ల ఉపవసించి పితృ దేవతల అనుగ్రహం పొందవచ్చు.

అమావాస్య తిధి కనుక శని గ్రహ బాధలు ఉన్న వాళ్లు శని భగవానునికి నల్ల నువ్వులు నివేదన చేసి తైలాభిషేకం చేసి కాకులకు పిలిచి భోజనం పెట్టడం తో పాటు కాళీ మాత ఆరాధన వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కొన్ని కథనాల్లో ఈరోజే గీతా జయంతి అని కూడా చెప్పబడుతుంది.

ఈరోజు మొత్తమ్మీద శివకేశవుల ఆలయాల్లో దీపారాధన, లక్ష్మి ఆలయం లో ఆవు నేయి దీపారాధన అష్టోత్తర శత నామ పఠనం, నవగ్రహ ప్రదక్షిణ ముఖ్యమైనవి.
ఓం దామోదరాయ నమః

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)