ఈరోజు సఫల ఏకాదశి విశేషాలు

ఈరోజు యొక్క విశిష్టత మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి దీన్నే సఫల ఏకాదశి అంటారు.ఈరోజు ఉపవాసం ఉండటం వల్ల విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.అంతే కాకుండా విష్ణుసాయుజ్యము లభిస్తుందని పెద్దల మాట.ఒక్కో నెలలో వచ్చే ఏకాదశి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఒక్కో మహాత్మ్యం ఉంటుంది.ఈ రోజు యొక్క మహత్తుని తెలిపే కథను తెలుసుకుందాం.

ఈ కథని సాక్షాత్ పరమాత్మ ధర్మరాజుకు వారి కష్టాలు తొలగి పోయి సకల సుఖాలు కలిగించడం కోసం తెలిపాడు.ఆ మహాత్మ్యం లో రాజ్య బహిష్కరణ చేయబడిన లుంపకుడు అనుకోకుండా ఈరోజు తన ప్రమేయం లేకుండా రోజు అంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి సమయాన రావి చెట్టు వద్దే ఆహారం లేక నిద్ర పట్టక తెలీకుండా జాగారం చేస్తాడు.అప్పుడు ఆకాశవాణి పలుకులచేత తిరిగి రాజ్యం నుండి ఆహ్వానం వచ్చి రాజ్య పట్టాభిషేకం పొందుతాడు.అంతటి మహిమ గలది ఈ ఏకాదశి కాబట్టి వీలయితే తప్పకుండా ఆచరించగలరు.
ఓం నమో నారాయణాయ

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)