అభిమానుల హడావిడితో లాభపడ్డ రేణుదేశాయ్

పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేసింది అంటున్న అభిమానులు.

పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణు దేశాయ్ విడిపోయి ప్రస్తుతము విడివిడిగా ఉంటున్నారు. అయితే అప్పుడప్పుడూ వార్తల్లోకి వస్తూ పవన్ అభిమానుల చేత చివాట్లు తింటూనే ఉంది. ఈ మధ్య రేణు దేశాయ్ రాసిన కొత్త పుస్తకం ‘ ఏ లవ్ అన్ కండిషనల్’ అనే పుస్తకం ఇప్పుడు మరో వివాదానికి వేదిక అయింది.

ఇందులో తను రాసిన కొన్ని కవితలు పవన్ కళ్యాణ్ ను ఉద్దేశ్యించి ఉన్నాయ్ అన్నది అభిమానుల నమ్మకం దాంతో సోషల్ మీడియాలో ఆమె మీద మూకుమ్మడి దాడి మొదలు పెట్టారు. దీంతో రేణు కూడా వివరణ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అవి పవన్ ఉద్దేశ్యించి రాసినవి కావని అవన్ని ప్రేమకవితలు అని అలా రాయాల్సిన అవసరం తనకు లేదని వివరణ ఇచ్చినా కూడా అభిమానులు తగ్గడం లేదు.

ఇంకో పక్క ఈ వివాదం వల్ల బుక్ సేల్స్ చాలా పెరిగింది. ఏదేమైనా వివాదం వల్ల రేణు దేశాయ్ కి మంచే జరిగింది.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)