ఏంటి మాకి కర్మ

జర్నీ అఫ్ కర్మ పేరుతో శక్తికపూర్ , పూనమ్ పాండేయ్ తో సాగే ఒక ప్రమోషనల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు, సుగర్ బిస్కెట్ అంటూ సాగే ఈ పాట చూస్తుంటే అంతకుమించి అనేలా ఉంది. 66 ఏళ్ళ శక్తికపూర్ , 27 ఏళ్ళ పూనమ్ పాండే తో ఈ రొమాన్స్ ఏంటి అని జనాలు ఏంటి మాకి కర్మ అనుకుంటున్నారు.

Sugar buscuit full video

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)