ఈరోజు విశిష్టత కురాడై ఉత్సవం

ఈరోజు పుష్య మాస పంచమియుక్త శుక్రవారం

సాధారణంగా ఈరోజు వారాన్ని అనుసరించి ఈరోజు అమ్మవారిని ఆరాధన చేయాలి.సాత్విక రూపంలో సరస్వతి దేవిని,రాజస,తామస రూపాల్లో దుర్గాదేవి,లక్ష్మీ అమ్మవారలను ఆరాధన చేయాలి.అయిదవతనం కోరుకునే స్త్రీలు ఈరోజు తప్పకుండా అమ్మ ఆరాధన చేయాలి.మంగళకరమైన వస్తువులు దానంగా లేదా వాయినంగా ఇవ్వాలి.

ధనుర్మాస సంధర్భంగా ఈరోజు ప్రత్యేకత కుడారై ఉత్సవం.ఈరోజు పాశురం తెలిపేది ఏమంటే గోవర్దనగిరి తో పాటు క్రిష్ణ పరమాత్మ దాన్ని ఎత్తి ప్రకృతి యొక్క గొప్పతనం తెలిపిన ఆధ్యాత్మిక భావనను తెలుపుతుంది.ఈరోజు తప్పక పెరుగన్నము దానం చేయాలి లేదా మీ స్నేహితులతో కలసి పంచుకోవాలి ఇదే కుడారై ఉత్సవం ప్రత్యేకత.
జై శ్రీమన్నారాయణ.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)