మీ ఫేస్బుక్ ద్వారా వెబ్సైటు కి విజిటర్స్ ఎలా పొందాలి ?

increase webtraffic through facebook in telugu

Increase webtraffic through facebook in telugu

పేస్బుక్ ఉంటె ఎన్ని పేజెస్ ఐన easy ga చేసుకోవచ్చు. పేజీ లో పోస్ట్ చేయటం వాళ్ళ మీ పోస్ట్ ఎంతమంది చూసారు, ఎంతమంది వెబ్సైటు కి వెళ్లారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీ గా ట్రాక్ చేయొచ్చు

ఫేస్బుక్ ద్వారా వెబ్సైటు సంబంధించిన పోస్ట్స్ చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ పాటించాలి, లేదంటే మీ ఫేస్బుక్ పేజీ తరచు బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది.

వెబ్సైటు లింక్ మీ పేజీలో పోస్ట్ చేసాక మినిమం అయిదు నిమిషాల గ్యాప్ తో పోస్ట్స్ వేరు వేరు గ్రూప్స్ లో షేర్ చేయాలి .

మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కింది లింక్ క్లిక్ చేసి వీడియో రూపంలో Practical ga చూడండి.

click here :Increase webtraffic through facebook in telugu

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)