శనిగ్రహ అనుకూలత కోసము

శనివారం నాడు శనిగ్రహ అనుకూలత కోసం చేయాల్సిన విధులు.

ప్రతి మనిషి తన జీవితంలో తన గ్రహచారమును బట్టి శని భగవానుడు తమరాశుల్లో సంచారం వల్ల పరమేశ్వరుడి అనుజ్ణ మేరకు కర్మఫలం దృష్ట్యా భాధించడం సహజమే కాని అదే ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన కొన్ని పరిహారాల చేత శని భగవానుని దృష్టి తీవ్రత తగ్గించి కొంతమేర ఉపశమనం పొందవచ్చని తెలుపుతున్నాయి పరిహార శాస్త్రాలు.

ప్రతి శనివారం శని భగవానునికి కనీసం 19గుణిజాలతో ప్రదక్షిణలు చేయడం ఆ సమయంలో శనిదేవుని స్తుతి లేదా స్తోత్రాలు చేయడం.ఆయన ఎదుట నల్లని నువ్వుల నూనె తో దీపారాధన చేయడం.కనీసం ఒక్క గజం నల్లని బట్టను ఆయనకు వస్త్రముగా సమర్పించడం.నువ్వుల ఉండాలు లేదా పల్లి పాకము లేడా నల్ల ద్రాక్ష లేదా నేరేడు పళ్లు వంటివి ఆయనకు నివేదన చేయాలి పైవన్నీ మానసిక శారీరక శుద్ధితో చేయాలి.
ఓం మందగమనాయ నమః

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)