చెర్రీ వైఫ్ కి మరచిపోలేని టూర్

బ్రాహ్మణి ఉపాసనల విదేశీ సందడి.

వృత్తి పరంగా ఇద్దరు రెండు పెద్ద సంస్థలకు చెందిన వారు.ఒకరు హెరిటెజ్ బాధ్యతలు చూస్తున్న నారాలొకెష్ సతీమణి బ్రాహ్మణి కాగా మరొకరు చిరంజీవి కోడలు అపోలో అధినేతల కుటుంబము నుండి వచ్చిన ఉపాసన.

ఈ ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు అయితే వీరు ఈ మధ్యన చేసిన ఈజిప్టుటూర్ ఫొటొలు సోషల్ మీడియా లో వైరల్ కావడంతో పాటు ఈ టూర్ తన జీవితంలో మరవలెనీ అనుభూతి అని ఉపాసన చేసిన ట్వీట్ మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)