కానిస్టేబుల్ ఫలితాలు – రిజల్ట్స్ షాకింగ్


అక్టోబర్ 14 న tspsc కానిస్టేబుల్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు , 14 మర్క్స్ వారికి పేపర్ అవుట్ అఫ్ సిలబస్ వచ్చిందని భావించారు, కానీ ఆ 14 మర్క్స్ కలిపి కటాఫ్ చేసి సెలెక్ట్ ఐన అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రకటించారు. ఇందులో 50% అభ్యర్థులు సెలెక్ట్ అయ్యారు.

లిస్ట్ కొరకు ఈ లింక్ లో చూడండి click here

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)