చిన్మయి కి కూడా కాస్టింగ్ కౌచ్ తప్పలేదు.

ఇటీవల చిన్మయి కొద్ది కొద్ది గ స్పందించటం మొదలెట్టి మెల్లిగా ఒక ప్రకంపమే సృష్టించింది, తాను ఒక ప్రైవేట్ షో లో పాల్గొనటానికి వెళ్లిన సమయంలో వైరముత్తు అనే తమిళ రచయిత తనని కంప్రమైస్ అవాలని బలవంత పెట్టాడని దానికి షో నిర్వాహాలు కూడా వంతు పడ్డారని తెలిపింది.

దీనికి వైరముత్తు స్పందిస్తూ నాకు ప్రతిదానికి స్పందిచాల్సిన అవసరంలేదు అది నిజంకానపుడు , నిజమేంటో నిలకడగా తెలుస్తుంది అని ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ చేశారు. దీనిపైన సిధార్థ కూడా స్పందిస్తూ ముందు బాధితులు చెప్పింది మనము జాగర్త గా వినాలి అలాగే దింపిన సమగ్ర విచారణ జరగాలి అని తెలిపాడు.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)