త్వరలో గూగుల్ ప్లస్ మూసివేత ?

గూగుల్ కి చెందిన గూగుల్ ప్లస్ సాంకేతిక కారణాల వలన త్వరలో మూసివేయనున్నారని...