కానిస్టేబుల్ ఫలితాలు – రిజల్ట్స్ షాకింగ్

అక్టోబర్ 14 న tspsc కానిస్టేబుల్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు , 14...