ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి ఉపయోగపడే కథనం

ఈరోజు మార్గశిర శుద్ధ షష్టి మరియు లక్ష్మి వారం అశ్లేష నక్షత్రంతో కుడి ఉన్నది. ఈరోజు విశేషాన్ని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగానే ఈ మాసం అంతా నారాయణ ఆరాధన చేయాలి అంతేగాకుండా షష్టి తిధి తో కుడి ఉంది కాబట్టి సంతాన పరమైన దోషాలు గలవారు సుబ్రమణ్య సహిత షష్టి దేవి యొక్క ఆరాధన చేయడం చెప్పబడింది.

ఇకపోతే నక్షత్రం అశ్లేష దీన్నే కొంతమంది అశ్రేష అని కూడా అంటున్నారు. ఇది ఖగోళ మండలం లో పడగ విప్పిన పాము వలె ఉండే నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రం మీద కొంతమంది కొన్ని అపోహలు పుట్టిస్తున్నారు వీరి వివాహం విషయంలో కాని అలాంటిది ఏమీ ఉండదు.కాకపోతే ఈ నక్షత్రం గలవారికి కోపం ఎక్కువ ఆ కోపం లో మాట్లడే మాటల వల్ల, ఆ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ నక్షత్ర జాతకులు తప్పకుండా ఈరోజు సత్వ గుణ సంపన్నుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుని ఈ కింద నామం తో జపం చేయండి దోష నివృత్తి ఖాయం.
ఓం కోపోపశమన కారకాయ నమః

Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)