నేనైతే ముక్కలు ముక్కలు గా నరికేస్తా

అమర ప్రసాద్ గారి మాటల్ని ఎంత మంది సపోర్ట్ చేస్తారు ? – సమాజం ఎక్కడికెళ్తుంది 

నేనైతే  ముక్కలు ముక్కలు చేస్తా అంటున్న అమర ప్రసాద్ , ఈ ఆర్గుమెంట్ గురించి ఎంతైనా నేను EXPLAIN చేయొచ్చు కానీ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్ గా చెప్పేవాళ్ళుంటే  వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమాత్రము లేదనిపించింది…. మీరు ఎంత మంది ఇతనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ?  ఇలాంటివాటికి జనాల అభిప్రాయం మాత్రమే కావాలి. పోల్ చేయండి అండ్ కామెంట్ below, about అమరప్రసాద్.   చివరగా ఇంటర్వ్యూ చేసే ఆతనికి ఎంతో ఓపిక

Coming Soon
Please follow and like us:
0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)